Harytlar

Körleriň ähli görnüşini elektrik sürüjisi bilen enjamlaşdyrýarys:

  • wertikal
  • gorizontal
  • rolikli
  • plisse

Goşmaça, mehanizasiýa ulgamyny gurmakdyr. Indi yşyklandyryş derejesini ýa-da aýlawlaryň öwrüm burçuny sazlamak üçin her gezek penjire gitmegiň zerurlygy ýok. Bularyň hemmesi dolandyryş paneli arkaly amala aşyrylyp bilner. Sahypamyzda hödürlenen awtomatiki perdeler uly penjireleri, öý kinoteatrlaryny, gyş baglaryny bezemek, şeýle hem jaýlaryň gyzdyrylmagyndan goramak üçin ulanylyp bilner..


7 günde önümçilik

Maslahat bermek