Harytlar

Motorly elektrik korniz, göçme hereketlendirijiden we önümçilik döwründe aýlagyň penjiresine ýa-da arkasyna şekillendirilip bilinýän demirýoldan ybaratdyr. Içinde, demirýolda bolşy ýaly, wagon bilen sazlanyp bilinýän ylgawçylar çydamly polat kabel ýa-da guşak boýunça hereket edýärler. Gapdalda gizlenen elektrik motorynyň güýji gurluşyň gulaklary bilen dolandyrylyp bilinjekdigine baglydyr. Rugsat berilýän ýük agramy daşaýjy demirýoluň materialy bilen hem kesgitlenýär: plastmassa ýeňil perdeler ýa-da 65 kilograma çenli agramly perdeler, çyzgylar, perdeler üçin alýumin erginleri ýa-da poslamaýan polat üçin amatly. Önümçiligimiz, müşderiniň desgasynyň aýratyn ölçeglerine görä awtomatiki perdeleri, otaglary, otaglary, perdeleri we elektrik rolikli ýapyklary öndürmäge mümkinçilik berýär.


Önümçilik 7 günde

Maslahat bermek