Harytlar

Dizaýn aýratynlyklary

Derwezeleri awtomatlaşdyrmak, adatça çep we sag ýapraklara oturdylan sürüjileri, dolandyryş bölümini, howpsuzlyk fotokelleri we signal çyrasyny öz içine alýar. Satyn alanyňyzda üns bermeli esasy görkezijiler ulgamyň açylmagy üçin niýetlenen derwezäniň iň giňligi we agramydyr. 3,5 metr ýaprakly 800 kg agramly hatda uly derwezeleri rahatlyk bilen açmak üçin sürüjide güýçli hereketlendiriji bolmaly. Önümi öndürmek üçin material hem möhümdir we polat we bürünç bu meselede has laýykdyr. Ajaýyp könelişme garşylygy bar we açylyş we ýapmak siklleriniň iň köp mukdaryna çydap bilerler. Şol bir wagtyň özünde, iş temperaturasynyň aralygy -30-dan 65-e çenli bolup, ulgamy ähli howa şertlerinde ygtybarly ulanmaga mümkinçilik berýär.

Önümçilik 7 günde