Harytlar

Dik markizler - ygtybarly alýuminiý wertikal gollanmalar bilen üpjün edilen. Dik markizler ähli elementleri ygtybarly gaýtadan işlenýär we idegde hyjuwly däl.


Tehniki aýratynlyklar:

Максимальная ширина – 6 м
Iň köp uzynlygy - 3m

Dik markizler üç görnüşe bölünýär:
  1. Falarm
  2. Marquisoletta
  3. Zips ekran ýa-da Droppy

7 günde önümçilik