Harytlar

Howpsyzlyklyk seriýalynyň rulonlary, gaty doldurylan rulonly profillerden we ekstrudirlenen profillerden öndürilýär.


SL55 profiliniň tehniki aýratynlyklary

material - alýumin
reňk - ak, goňur, çal, gök ýaşyl, metal kümüş
agramy 1 s. - 0,251 kg
agramy 1 m2 - 4,521 kg
iň ýokary web ini - 5 m
iň ýokary web beýikligi - 3 m
iň köp kanwanyň meýdany - 15 m2

Reňk çözgütleri:

goňur
ak
gara
çal

7 günde önümçilik