Harytlar

Gorizontal Markizler - bahanyň we hiliň iň gowy gatnaşygy, alýumin gollanmalary we zip ulgamy bilen üpjün edilen, matany ýörite gulpda ygtybarly saklamak we kanwada gaty uly mehaniki ýükler bilen hem çykmazlygyna ýol bermeýär. “Breez” ulgamy ygtybarly zynjyr bilen baglanyşykly tirsekler bilen enjamlaşdyrylandyr. Garaşanlaryň köpugurlylygy, ýyldyrymy dik we keseligine islendik ýüzüne diýen ýaly gurmaga mümkinçilik berýär.


Tehniki aýratynlyklar:

Iň ýokary ini - 7 m
Iň ýokary uzynlygy - 3,5 m

Önümçilik 7 günde