Harytlar

Päsgelçilikler ähli ýapyk desgalarda we ulag we ýol pudagynda zerur dolandyryşyň täsirli serişdesidir. Wagt synagdan geçen dizaýnlar Europanyň standartlaryna laýyk gelýär, üstesine-de, olar Türkmenistanyň howa zolagynda we köp sanly goňşy ýurtda işlemek üçin amatly. Päsgelçilikler ýokary hilli bolmagy sebäpli, belli bir sebite bikanun girmekden arassa gözegçilik we goragy ýönekeý we amatly ulgamy üpjün edýär.

  • Okuň uzynlygy-6 м
  • Açylyş/ýapylýan wagt-6 сек
  • Okyň görnüşi-220–240В 50Гц 300Вт
  • Ulanyş intensiwligi(+20-dan °С)-gaty gönüburçly
  • Işleýiş temperatura diapazony-70 %
  • Bahalandyrylan güýç-40…+55 °C
  • Gorag synpy--IP54

Önümçilik 7 günde