Harytlar

Hususy jaýlar, kafeler, restoranlar, howuzlar üçin Türkmenistanda pergolalar. Türkmen öndürijisi - hili hytaýly ýa-da türk kärdeşlerinden has gowy. Bahalar minimal. Bize jaň ediň we çykdajylary 5 minutdan hasaplarys.


ALUMINUM PERGOLA KE A1-iň funksiýasy Esasy wezipeleri doly ýerine ýetirýär: gurluşy erbet howa şertlerinden goramak (ýagyş we göni gün şöhlesi), deformasiýa, örtükleriň könelmegine sebäp bolýar; bezeg: estetiki taýdan ýasalan örtük ajaýyp keýp döreder. Ofis otagy üçin KE A1 modelindäki saýlawy bes edeniňizden soň, ýeňişsiz galarsyňyz. Satyn alnan gün gorag gurluşynyň hili, ygtybarlylygy, daşky görnüşi bilen kanagatlanarsyňyz.

7 günde önümçilik